Bursa Travesti
Summary
Photo of
261,801

Bursa Travestilerinin Hayatla Zor İmtihanları

Her gün yeni bir haber, yeni bir homofobik, transfobik olay, her gün sertlik, her gün ayrımcılık! Sistem, kimliğimizden sıkılıyor, istemiyor yada kendi yararına konumlandırmaya çalışıyor. Bizi heteroseksüel maskesi takmaya ve o maskeyle yaşamaya zorluyor. Bizi sövgü nesnesi olarak görüyor. Travestilere mecbur seks işçiliği dayatıyor, kamusal alanda hiç bir özgürlük alanı açmıyor ve onları kendi zihniyetiyle yargılıyor, katlediyor. Heteroseksüel-eşcinsel ayrımını besliyor, meşrulaştırıyor, okullarında, fabrikalarında, köylerinde, metropollerinde, sokaklarında.. Peki ya ne yapacağız? Eşcinsellere dayatılan bursa travesti zorunlu heteroseksüelliği, travestilere dayatılan zorunlu hayat işçiliğini kabul edemeyiz. Zorunlu hayat işçiliği ve zorunlu heteroseksüellik insanlık suçudur! Ve biz bu suçu işleyen ve binlerce eşcinselin, travestinin ve transeksüelin ağır psikolojik problemler yaşamasına, öldürülmesine, katledilmesine, kuşatım altına alınmasına sebep olan katili biliyoruz! Katil kapitalizmdir! Ve ne yazık ki, katilimizin suçları sadece bunlarla sınırı olan değil! Örneğin yılda 40 milyon adamın açlık ve kifayetsiz beslenmenin sebep olduğu hastalıklardan dolayı ölmesine, milyonlarca işçinin oldukça düşük ücretlerde çalıştırılarak sömürülmesine, Arjantin’deki insanların sıçan yiyebilecek derecede aç kalmasına, işsizliğe sebep olan suçlar da aynı katile ait. Öyleyse hepimizin yaşamını bok eden, bizi bölerek, ayırarak geçimini sürdüren bu katil sisteme karşı mücadele etmeliyiz. Ancak sistemin böl-yönet taktiğiyle bizi birbirimize düşman kesilmemizi istediğini ve bu biçimde asıl düşmanın kendisi bulunduğunu unutturmaya çalıştığını bilerek ve birleşerek! Kürt, Ermeni, Rum, Alevi, Sünni, homoseksüel, travesti bursa siyah, beyaz, Türk, Laz, Çerkez, Çingene, Arap, Süryani, Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist.. Hepimiz kardeşiz ve hepimizin problemlerinin kaynağı aynı boklu sistem.. Öyleyse birbirimize karşı savaşım etmekten birbirimizi hasım bellemekten vazgeçmeli, ayrımcılığı yaratanlara karşı, bütün etnik, kültürel ve cinsel renklilikleri yok ederek bizi birbirimize benzetmeye çalışan bu sisteme karşı birlikte savaşım edelim. Bu noktada küresel direniş hareketinden örnekler almalı ve küresel kapitalizme, cinsiyetçiliğe, görükle travesti tabiat katliamlarına, ekolojik bozukluklara, yöneticilere, muharebeye, emperyalizme, işgalcilere, ırkçılığa, AIDS’e, paranın saltanatına, hiyerarşiye, haramilere, efendilere, tek tipçilere, Bush denyosuna ve o denyo gibi başka denyolara karşı savaşım verenlerin, başka bir dünya isteyenlerin mücadelesinin Türkiye’deki yerel ayağını oluşturmak için birlikte çalışmalıyız, beraber çalışmalıyız diyorum, bundan dolayı biliyorum ki;

Bölge : Travesti Blog