Bursa Travesti
Summary
Photo of
459,245

Bursa Travesti Yaşam Hakkı İstiyor

Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel (LGBT) bireylerin varlığı hukuken tanınmış durumda değil. Dünyanın çeşitli ülkelerinde LGBT olmak suç sayılıyor iken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda LGBT kimliklerin toplumda varoluşlarıyla ilgili bir yasak olmaması bir artı olarak gözüküyor olabilir. Sadece anayasada LGBT bireylere yönelik ayrımcılık karşıtı herhangi bir düzenlemenin olmaması da çeşitli yasaların onlar aleyhine yorumlanmasına ve bursa travesti yaşadıkları hukuksal sorunlarda keyfi uygulamalarla karşılaşmalarına niçin olmaktadır. Kaldı ki bu hukuksal boşluğun yanında toplumdaki yaygın homofobi ve transfobiyi de göz önünde bulundurursak, LGBT bireyler meşhur hayatta kimliklerinden dolayı çeşitli baskı ve şiddet vakalarına maruz kalmakta, bunun yanında birçoğu nefret cinayetlerine kurban gitmektedir. Hukuksal alanda gerekli düzenlemelerin yapılmaması, anayasada mevzuyla ilgili maddelerin olmaması sebebiyle, örneğin, sokakta yürüyen bir travesti sırf travesti olduğu –travesti kimliği namussuzluk, ahlaksızlık, fahişelikle eş kıymet tutulduğu için, polisten şiddet görebilmektedir. Aynı nedenden ötürü LGBT fertleri öldüren faillerin cezaları “ağır tahrik” indirimleriyle hafifletilmektedir. Geçtiğimiz günlerde gazetelerden İzmir’de öldürülen Melek adlı arkadaşımızın failinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını okuduk. Öldürülen her LGBT ferdin arkasından meydana getirilen basın açıklamalarında homofobi ve transfobiye karşı seslerini yükseltenler için bu ceza bir kazanım görükle travesti olarak görülebilir. Sadece son üç yılda (bilinen) yaklaşık otuz LGBT bireyin nefret cinayetleriyle öldürülmüş bulunduğunu düşünürsek, yalnız bir vakanın failinin müebbet hapisle yargılanmış olması, verilen bu cezanın münferit bir olay olarak kalabileceği kuşkusunu doğuruyor. Bunun münferit bir vaka olarak kalmaması için anayasanın eşitlik maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri eklenmesi, ayrımcılık karşıtı yasaların LGBT fertleri koruyacak şekilde düzenlenmesi ve Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişikliğin yapılmasıyla işlenen cinayetlerin “nefret suçu” kapsamına alınması gerekmektedir.

Bölge : Travesti Haber