Bursa Travesti
Summary
Photo of
169,576

Bursa Travesti Eşitlik İstiyor

Bilinmelidir ki, bölünen bir halk, işçi sınıfı daha kolay yönetilir, toplumsal zenginliği elinde bulunduran kapitalist derslik, yönetimini daha etkin bir şekilde dayatır. Halkı Türk-Kürt, hanım-adam, Alevi-Sunni, eşcinsel-heteroseksüel diye böler ve bu bölünmede medya, din, eğitim, kültür, gelenekler benzer biçimde toplumsal yapıyı inşa eden olgular üzerinde etkinlik gösterir. Eşcinsellerin kurtuluşu da, bu kurumlara yönelik mücadele etmekten öte, bu kurumların yıkılıp dönüşebileceği ve bursa travesti toplumsal barışın sağlanabileceği bir toplumsal seviye, ekonomiyi ve dolayısıyla öteki kurumların da yapısı ve işlevini belirleyen kapitalist azınlık olan yönetici sınıfın iktidarlarının ellerinden alınmasıyla ve iktidarın topluma mal edilmesiyle, doğrusu sosyalizmle mümkün kılınacaktır. Bu aşamada Ekim Devrimi eşcinsellere yönelik şiddet ve ayrımcılığın nasıl kırılabileceği noktasında bizlere ışık tutmaktadır. Çağına göre fazlaca ileri sayılabilecek düzeyde gey ve lezbiyenlerin özgürlüğünü koruyan ve sağlayan yasaların çıkarılması sosyalizmin özünden meydana gelen bir durumdur. Bu sayede Rusya’da yaşayan lezbiyen ve geyler cinsel edimden öte bir yaşam anlayışına haiz olduklarını ifade edebilmiş, toplumsal yaşam alanı bulabilmiş ve kamuoyunda özgürlükler ve haklar elde edebilmişlerdir ancak travesti bursa karşı devrime yenilmesinden sonra Stalin iktidarında tüm eşcinsellerin hak ve özgürlükleri ellerinden alınarak yenilgiye uğratılmıştır, aile fetişizmi tüm kurumlara yansıtılmıştır ve birçok gey cinsel yönelimlerinden ötürü ölümle cezalandırılmıştır. Stalin’in uygulamalarını ve politikalarını savunan günümüzdeki osmangazi travesti de eşcinselliği kapitalizmin bir artık ürünü olarak değerlendirme benzer biçimde vahim bir ideolojik problemle karşı karşıyadırlar. Sosyalizmle birlikte oluşacak özgür, eşitlikçi ve paylaşımcı kültürle homofobik ve heteroseksist yapı ve toplumsal dar kafalılık da ortadan kalkacaktır, bir tek eşcinsellere uygulanan baskılar değil tüm ezilenlere haiz çıkılarak uygulanan baskıları yaratan koşullar ortadan kalkacaktır, kısaca ezilenlerin şöleni olacaktı

Bölge : Travesti Sağlık